Doğal Hayat Atölyesi

DOĞAL HAYAT ATÖLYESİ

Okul bahçemizde bulunan bahçe ekim alanları ile amaçlanan, çocukların kendilerini güvende hissedebilecekleri, sıcak, hoşgörülü, merak duygusunu, araştırma ve keşfetme arzusunu geliştiren, temel değerlerle yapılandıkları, sanat ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği zengin uyarıcılarla donatılmış bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz.

Günümüzde çocuk oyunları dış mekândan iç mekâna kaymış ve bu durum çocuk gelişimini çeşitli yönlerden olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle, çocuklara açık alanda oyun oynama imkânı sunabilecek, yeterli donanıma sahip açık alanların önemini artırmaktadır.

Çocukların doğaya ihtiyaçları var. Onların açık havada özgürce oynamaya, koşmaya, görmeye, dokunmaya, koklamaya, keşfetmeye ihtiyaçları var. Zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimleri için doğaya ihtiyaçları var. Öğrenmek için doğaya ihtiyaçları var. Doğada, dışarıda, açık havada içinde bulundukları ortam ve koşullara göre ne yapmaları gerektiğine kendi başlarına karar verebilmeleri için, diğer bir deyişle kendilerini her şartta koruyabilmek için doğaya ihtiyaçları var. Sağlıklı olabilmek için doğaya ihtiyaçları var. Hayata hazırlanabilmek için doğaya ihtiyaçları var.

Dış mekân çalışmaları ile çocukların açık havada özgürce oyunlar oynamalarını ve doğayla doğrudan etkileşim kurmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Çocukların, su, toprak ve çeşitli malzemelerle keşifler yapabilecekleri doğal alanlar; kendi sebzelerini yetiştirebileceği ‘bahçe alanları’; bedensel koordinasyon ve denge geliştirebilecekleri oyun alanları ve ekipmanları tasarladık. Bu çerçevede eğitim sürecinde hem yöresel hem de ulusal ve uluslararası temel eğitsel öğelere de yer vermeyi hedefliyoruz.

TÜMEVARIM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DE KAZANAN SİZ OLUN