Eğitim Anlayışımız

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Özel Tümevarım Okulları olarak her çocuğun hak ettiği bireysel eğitimi alması gerektiğine inanıyor, alanında uzman eğitim kadromuzla bu felsefe ışığında yürüyoruz.

Her çocuğun içindeki potansiyeli ve yetenekleri ortaya çıkarma amacımız doğrultusunda hazırladığımız eğitim programımız sayesinde çocukların kendilerini keşfettikleri bu eğlenceli yolda, onlara bilgi ve donanımızla eşlik ediyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında, uygar medeniyetler seviyesine yakışan bir eğitim anlayışını benimsiyoruz.

Özel Tümevarım Okulları olarak inanıyoruz ki eğitim; doğru teknik ve kişiye özel yöntemlerle doğru şekillenir, bireyin mutluluğu ile sağlamlaşır.

Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile olan bağlarımızı kopartamayız. Aksine yükselmiş, ilerlemiş, çağdaş bir millet olarak medeniyet düzeyinin de üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

Mustafa Kemal ATATÜRK

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Milli Eğitim müfredat programı ile bütünleşen okul öncesi ve ilköğretim programlarımız, öğrencilerimizin farklı bakış açılarına açık olabilmeleri, problem çözebilmeleri ve akademik anlamda sağlam temeller oluşturabilmeleri hedef alınarak hazırlanmıştır. Uyguladığımız bu program ile öğrencilerimizin bedensel, zihinsel, duygusal ve dil gelişimlerini desteklemeyi; onları, hayata, hayatın her alanında kendilerine yetecek şekilde yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Eğitim programımız gerek okulumuz sınırları içinde gerek dışında farklı kültürleri konu alan projeler, atölye çalışmaları, yabancı dil eğitimi, çeşitli branş dersleri ve okul gezileri ile zenginleştirilerek uygulanmaktadır.

Programımızın en etkili ve önemli adımı oyundur. Her çocuğun doğuştan yetenekli olduğu bu alan bizim en kıymetli yardımcımızdır. Oyun sayesinde öğrenciler kalıcı öğrenme deneyimleri biriktirir ve sosyal, zihinsel, duygusal ve bedensel anlamda gelişirler. Oyun saatlerimiz, aralarımız ve tenefüslerimiz çocuklarımızın oyun ihtiyaçlarını fazlasıyla giderebilecekleri şekilde düzenlenmiştir.

Eğitim programımızın bir diğer olmazsa olmaz adımı ise tercihler ve özgür tercihler yapılan eğitim ortamlarıdır. Her öğrencimiz tercih yapma özgürlüğüne sahip olduğunu bilir ve bu tercihlerin sorumluluklarını alma konusunda bilinçlendirilir. Ana derslerde, sanat ve spor branşlarında, atölyelerde kısacası tüm eğitim aktivitelerinde bu özgürlük olgusu altında uygulamalar yapılır.

Uygar dünya ile bütünleşebilen, farklılıklara açık, vizyon sahibi bireyler yetiştirme hedefi ile çıktığımız bu yolda bize rehberlik eden uzman eğitim kadromuz, farklı alanlarda öğrencilerimizi geliştiren eğitmenlerimiz, öğrencilerimize kendilerini tanıma yolculuklarında eşlik eden psikoloğumuz ile kaliteli bir eğitim hizmeti vermekteyiz.

ÖZEL TÜMEVARIM OKULLARI ÖĞRENCİSİ;

  • Donanımlıdır.
  • Özgün bir sanatsal bakış açısına sahiptir.
  • Kendine güvenir.
  • Kendini en doğru şekilde ifade eder.
  • Doğru zamanda doğru kararlar verebilir.
  • Farklı fikirlere açıktır.
  • Uygar dünya ile kolayca bütünleşebilir.

Sanat etkinliklerimizde;

çocuklarımıza özgün bir sanat bakış açısı geliştirmelerinde rehberlik ediyoruz. Her alana hitap edecek şekilde planladığımız atölyelerimizde her çocuğun içindeki farklı sanat alanlarına olan ilgi ve yeteneğini ortaya çıkaracak çalışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz.

Sanat, çocuklarda yaratıcılığın ve hayal gücünün gelişmesinde etkili ve ayrıca karar verme/bir problemi çözme becerisini de geliştirmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki sanat, çocukların beyin aktivitelerinde de gelişme göstermesine katkı sağlar. Biz de bu doğrultuda, çocuklarımıza, sanatın çeşitli dallarında kendilerini denemelerine fırsat sunuyor, iç dünyalarına doğru çıktıkları yolculukta onlara eşlik ediyoruz.

Spor

Spor etkili ve çekici bir eğitim unsurudur. Bireyi topluma hazırlar. Kişiyi toplumun en önemli ve onurlu bir üyesi yapar. Genç nesillerin yapıcı, yaratıcı ve üretici olmasında sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya büyük etkisi olmaktadır.

Yerleşkemizin fiziki şartlarının avantajını en verimli şekilde kullanarak tasarladığımız kapalı ve açık spor alanlarımızda çocuklarımızı spor yaparak zinde kalmaya teşvik ediyoruz. Çocuklarımızın her spor alanında (Futbol, basketbol, tenis, voleybol vs.) kendilerini denemelerine fırsatlar sunarak, onların bedensel gelişimlerini takip ediyoruz.